Prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

Područja rada: Psiholingvistički i teorijski aspekti ovladavanja inim jezikom, višejezičnost, njemački kao strani jezik, jezik i identitet, kontrastivna lingvistika, modalne čestice.

© 2024 Marijana Kresić Vukosav